WTZ Słupia

Każdy człowiek jest innym kwiatem

rodo

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest nowym prawem dotyczącym ochrony prywatności w Unii Europejskiej. Skonstruowano je tak, by każda osoba miała większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi. Dodatkowo Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na organizacje zbierające, przetwarzające i analizujące te dane – w tym na firmy poza UE.

RODO weszło w życie 25 maja 2018 r. Postępowanie według poniższych kroków pomoże Ci osiągnąć zgodność z RODO.