WTZ Słupia

Każdy człowiek jest innym kwiatem

polityka prywatności

Polityka prywatności nierozerwalnie łączy się z RODO. Wynika to z faktu, że RODO nakłada na administratora danych (np. właściciela sklepu, czy serwisu internetowego) wymóg spełnienia szeregu obowiązków informacyjnych. Polityka prywatności staje się w tym przypadku naturalnym miejscem na ich podanie. W tym wpisie omówimy najważniejsze elementy, które powinna posiadać polityka prywatności aby być zgodna z RODO.    

Rozporządzenie RODO, to konkretnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.