WTZ Słupia

Każdy człowiek jest innym kwiatem

Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem

Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem  jest ośrodkiem pobytu dziennego, do którego codziennie dowożonych jest 45 podopiecznych. Uczestnikami są osoby niepełnosprawne intelektualnie, bądź fizycznie, o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnicy są objęci rehabilitacją społeczną i zawodową, której celem jest dążenie do rozwoju i poprawy sprawności osób niepełnosprawnych. Założeniem jest aby niepełnosprawne osoby zaistniały w środowisku zewnętrznym, osiągnęły poziom możliwie samodzielnego i niezależnego życia w społeczeństwie oraz prób podjęcia pracy zawodowej.

Rehabilitacja odbywa się w 8 pracowniach poprzez realizację terapii na podstawie Indywidualnych Programów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do odwiedzin naszej placówki i naszej strony internetowej www.wtzslupia.pl. Osoby niepełnosprawne z powiatu kępińskiego, które chciałyby uczęszczać  na WTZ prosimy o kontakt pod numerem tel. 62 78 18782.

Pracownia ogrodnicza

 

Zadaniem pracowni ogrodniczej jest zapoznanie uczestników z podstawowymi umiejętnościami        w zakresie hodowli roślin, utrzymywania terenów zielonych wokół budynku warsztatu, pielęgnacji zieleni wewnątrz budynku. 

Pracownia artystyczna

 

Zadaniem pracowni artystycznej jest rozwijanie zdolności twórczych podopiecznych, aktywizowanie do podejmowania działań w zakresie prezentowania swoich umiejętności, dążenie do budowania więzi międzyludzkich.

Pracownia techniczna

 

Zadaniem tej pracowni jest zdobycie podstawowych umiejętności technicznych w celu wykorzystania ich w przyszłej pracy. W pracowni technicznej uczestnicy poznają szereg urządzeń technicznych tj. imadło, wiertarka, suwmiarka, sprężarka, lutownica itp i uczą się sposobu ich wykorzystania. Głównym materiałem, na którym bazuje pracownia jest drewno. Uczestnicy podczas zajęć uczą się zasad i wykonują różnorodne prace w drewnie.

Pracownia Rewalidacyjno-Diagnozująca

 

Podstawowym celem oddziaływań w pracowni rewalidacyjnej jest korygowanie, usprawnianie            i dynamizowanie ogólnego rozwoju psychofizycznego uczestników. Tematyka zajęć jest dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników. Cele realizowane w pracowni rewalidacyjnej to podnoszenie sprawności manualnej i ruchowej oraz rozwijanie procesów poznawczych tj. spostrzegania, uwagi, myślenia. 

Pracownia gospodarstwa domowego

 

Zajęcia w pracowni mają na celu prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej przez działalność w pracy w kuchni.

W pracowni tej uczestnicy przygotowują się do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz przygotowują posiłki dla wszystkich uczestników Warsztatu.

Pracownia Rękodzieła Artystycznego

 

Zajęcia w tej pracowni mają na celu rehabilitację zawodową i społeczną poprzez różnorodne działania manualne uwzględniające podstawowe techniki plastyczne, posługiwanie się paletą barw oraz pomysłowością w wykorzystaniu różnorodnych materiałów w celach dekoracyjnych. Poprzez terapię osoby niepełnosprawne zapoznają się z podstawami z zakresu plastyki i techniki, a w szczególności rozwijają sprawność motoryczną, pobudzają wyobraźnię twórczą, a także kształtują umiejętności pracy w grupie, kształtują potrzeby estetyczne, dokładność, cierpliwość i wrażliwość.

 


 

Pracownia krawiecko - pralnicza

 

Uczestnicy mają możliwość nauczenia się szycia i różnych robót krawieckich

 

 

Wytwory wykonane metodą powertex oraz stone art.

W naszej placówce znajduje sie pracownia artystyczna gdzie uczestnicy wytwarzają wytwory wykonane metodą powertex i stone art.